Työterapinen yhdistys ry

Asumispalvelut

Työterapinen yhdistys tarjoaa tuetun asumisen palveluja Kuopion alueella viidessä asumisyksikössä sekä Varkaudessa yhdessä yksikössä.

Keskeisenä periaatteenamme on päihteettömyyden tukeminen sekä mielenterveyden edistäminen ammatillisesti ja yhteisöllisin keinoin.
Asukasvalinnat palveluihimme tehdään säännöllisesti kokoontuvissa asumistyöryhmissä, joihin osallistuu asumisen ja hoidon jatkuvuuden kannalta keskeiset hakijan verkostot sekä viranomaiset.

Asumispalveluja täydentävät kattava ja sisältöä päihteettömään päivään tuova päivätoiminta, erilaiset ohjatut ryhmät sekä ateria- ja siivouspalvelu. Pajalassa on lisäksi mahdollisuus huoltaa autoja ja polkupyöriä, painaa kankaita, kutoa mattoja tai tehdä metalli- ja puutöitä.

Työterapialla on pitkät perinteet mielenterveys- ja päihdetyössä ja sillä tiedetään olevan erityisen myönteisiä vaikutuksia elämisen tukemisessa.

Työterapinen yhdistys on tukiasumispalveluja tuottava yhdistys, joka tukee asumisessaan hankaluuksiin joutuneita mielenterveys – ja päihdekuntoutujia.

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa saadakseen asiakkailleen sujuvaa ja viranomaistahojen kanssa yhdenmukaista palvelua. Työsuhteessa yhdistyksellä on noin 50 henkilöä, joilla on terveys- tai sosiaalialan koulutus.

Työterapinen yhdistys ry seuraa ja kehittää tarjoamiensa palvelujen laatua ja huomioi niin yhteistyökumppaneilta, asukkailta kuin omaisiltakin saatua palautetta ja palvelujen tarvetta. Yhdistys panostaa henkilöstön säännölliseen kouluttamiseen ammattitaidon ja erityisosaamisen lisäämiseksi.

Työterapisen yhdistyksen laatujärjestelmälle on myönnetty 28.9.2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus. Laaduntunnustus on voimassa 27.9.2021 saakka. Laaduntunnustus kattaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukiasumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen.

Laaduntunnustus sertifikaatti >>

Muut palvelut

Yhdistyksen asiakkailla on käytössään vapaa-ajanviettopaikka, Hietaranta, Kallaveden rannalla. Se tarjoaa mahtavat puitteet asiakkaiden päivätoiminnalle, erilaisten tapahtumien järjestämiselle sekä myös ympärivuotisen mahdollisuuden majoittumiselle. Asiakkaat käyvät mökillä yhdessä ohjaajien kanssa makkaranpaistossa, saunomassa, uimassa, kalassa ja veneilemässä rauhallisessa ja kauniissa miljöössä.

Työterapisen yhdistyksen työtoimintakeskus Pajala tarjoaa asumispalveluissa asuville asiakkailleen työterapista toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on auttaa ja innostaa asiakkaita löytämään omat taitonsa ja kykynsä sekä auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämisalueita. Tämä tapahtuu pajatyöskentelyn sekä työ- ja yksilövalmennuksen ja -ohjauksen avulla.

Inkilänkodilla sijaitseva ravintola Taverna Artturo tarjoaa Työterapisen yhdistyksen asiakkaille mahdollisuuden päivittäiseen lounaaseen. Inkilänkodin asiakkaille tarjotaan päivittäin maittavan ja terveellisen lounaan lisäksi mahdollisuus nauttia myös aamupala, päivällinen sekä iltapala.

AJANKOHTAISTA

1.5.2019
Työterapisella yhdistyksellä on aloittanut kaksi asumisneuvojaa, jotka toimivat asiakkaiden tukena ja turvana siinä vaiheessa, kun itsenäinen asuminen on suunnitelmissa. Asumisneuvoja kannustaa ja auttaa arjessa sekä antaa neuvoa ja ohjausta asunnonhakuprosessissa sekä erilaisten tukien hakemisessa. Asumisneuvojat tavoittaa arkisin klo 8 – 16.

ASUMISNEUVOJAT
Anna-Maija Koskinen p. 044 768 5278, anna-maija.koskinen[at]tyoterapinen.net
Emelia Rosilainen p. 044 087 6322, emelia.rosilainen[at]tyoterapinen.net
Inkilänrinne, Inkiläntie 7, 70340 Kuopio

**

8.10.2018
Työterapisen yhdistyksen laatujärjestelmälle on myönnetty 28.9.2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus. Laaduntunnustus on voimassa 27.9.2021 saakka. Laaduntunnustus kattaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukiasumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen.

**

28.9.2018
Hietarantaa ei vuokrata vuonna 2018 – 2019 ulkopuolisille vaan sen pääasiallisena toimintana on tarjota yhdistyksen asiakkaille virkistys- ja päivätoimintapaikka.

**

1.9.2018
Työterapisen yhdistyksen uusi 20-paikkainen tukiasumisen asumispalveluyksikkö Savonkoti aloitti toimintansa Varkaudessa 1.9.2018 alkaen.
Kattavammat tiedot löydät kohdasta Asumispalvelut.

**

Facebook