Erityisryhmien asumispalveluja

mielenterveyttä edistäen ja päihteettömiä päiviä tukien

Patakukkulan palvelukeskus

Toiminta-ajatus ja kohderyhmä

Patakukkulan palvelukeskuksen kuntouttavan asumisyksikön palvelut on suunnattu 18 vuotta täyttäneille asunnottomille päihdeongelmaisille.  Kuntoutujat ovat  motivoituneita elämänmuutokseen ja sitoutuvat yhteisön toimintaan ja sääntöihin.
Kuntoutujaa tuetaan, ohjataan ja neuvotaan päivittäisissä toiminnoissa sekä kannustetaan omatoimisuuteen. Päihteettömän elämänhallinnan saavuttaminen on keskeinentavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi asukkailla on mahdollisuus osallistua ryhmä- ja viriketoimintaan, joita ovat tulo-, liikunta-, leivonta-, retkahdus-, keskustelu- ja musiikkiryhmä.

Ohjaajat ovat tukena taloudelliseen tilanteeseen liittyvien solmukohtien selvittämisessä, asumisasioiden järjestelemisessä sekä tuki- ja palveluverkoston käyttöön liittyvissä asioissa.

Tilat ja palvelujen moniportaisuus

Päivystys

Patakukkulalla toimiva asumispäivystys on avoinna klo 21.00 - 07.30. Asumispäivystys palvelee tilapäisesti yösijaa tarvitsevia täysi-ikäisiä henkilöitä ja yöpymään voi tulla myös päihtyneenä. Päivystyksessä huolehditaan perustarpeista kuten levosta ja turvallisuudesta, eikä palveluun tullakseen tarvita erillistä maksusitoumusta.

Kartoitusjakso

Asuminen alkaa kartoitusjaksolla, jonka aikana kartoitetaan elämäntilanne, tehdään kuntoutussuunnitelma ja asetetaan tavoitteet asumiselle. Kartoitusasuntoja on seitsemän ja ne sijaitsevat Patakukkulan palvelukeskuksen päärakennuksessa.  Kartoitusasuminen on pääasiallisesti lyhytaikaista asumista.

Asuminen

Onnistuneen kartoitusjakson jälkeen kuntoutujalla on mahdollisuus siirtyä itsenäisempään asumiseen pihapiirissä oleviin rivitaloasuntoihin, joita on 14 vanhaa ja 20 uutta asuntoa. Päärakennuksessa on päivätoimintatilat ja lisäksi asukkailla on mahdollisuus ohjatusti käyttää Inkilänkodilla sijaitsevia peli- ja kuntosalitiloja.

Henkilöstö ja osaaminen

Patakukkulan palvelukeskuksella on koulutettu henkilökunta käytettävissä ympäri vuorokauden. Heillä on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutus sekä laaja -alaista kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Tuettuun asumiseen voi hakeutua ottamalla yhteyttä Patakukkulan palvelukeskuksen ohjaajiin ja sopimalla tutustumiskäynnistä. Asukasvalinnat tehdään Kuopion kaupungin erityisasumispalveluiden työryhmässä.

Yhteystiedot:

Patakukkulan palvelukeskus

Pyynpolku 10
70340 KUOPIO
Puh. 040 822 8633
patakukkula[at]tyoterapinen.net
Vastuuhenkilö Marko Heino, p. 044 271 4759
marko.heino[at]tyoterapinen.net

Työterapinen yhdistys ry | Inkiläntie 7, 70340 KUOPIO | info@tyoterapinen.net